„IMPORT ÁFA” MAGYARORSZÁGON KÍVÜLI UNIÓS VÁMOLÁS ESETÉN

Az Európai Unió vámunió, 3. országból történő import esetén az importálónak lehetősége van arra, hogy az importált terméket a választása szerinti tagállamban bocsátassa vámjogi szabadforgalomba. Mivel az import után fizetendő általános forgalmi adó tagállami bevétel és tagállamonként változik az adó mértéke, speciális szabályozás biztosítja, hogy import esetén az áfát a fogyasztás (rendeltetési hely) tagállamának adóhatóságához teljesítsék. Abban az esetben, ha a terméket nem abban a tagállamban bocsátják vámjogi szabadforgalomba, amely a termék rendeltetési helye, az import mentes a forgalmi adó alól, ily módon tehát nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség abban a tagországban, ahol a vámkezelés történik. Az importálónak a termék import tagállamából a rendeltetési hely szerinti tagállamba történő átvitelét vagy értékesítését Közösségen belüli adómentes értékesítésként tekinti az ÁFA törvény. A más tagállamban történt vámkezelés tehát a rendeltetési hely szerinti országban –

Magyarországon – keletkeztet általános forgalmi adó-fizetési kötelezettséget, melyet Közösségen belüli beszerzésként be kell vallani, és az adót meg kell fizetni. Természetesen, ha a Közösségen belüli beszerzés jogcímén fizetendő ÁFA összeget az importáló levonásba helyezheti –azaz ÁFA alany -, akkor a fizetendő adó és levonható adó összege megegyezik, és ily módon tényleges fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Az ÁFA tv. 127.§ (1) bekezdés ba) pontja alapján az adólevonási jog tárgyi feltétele, hogy az adóalany birtokolja a termék közösségen belüli beszerzése esetén a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számlát. Ez a számla nem azonos a harmadik tagállambeli partner számlájával. Mivel ebben az esetben saját áru tagállamok közti mozgatásáról besz.lünk, az árut olyan számla kíséri, melynél az eladó és a vevő személye is ugyanaz. A számlán szerepelnie kell a közösségi adószámnak. Abban az esetben, ha a feladás tagállamában az importőrt adóalanyként nyilvántartásba vették, úgy az eladói oldalon adószáma ezzel megegyezik, míg a vevői oldalon a magyar közösségi adószámot kell feltüntetni. KülfoÅNldi – a vámkezelés helye szerinti tagállam – adószám hiányában a feladó és a címzett oldalon is azonos, a magyar adóhatóság által kiadott EU-s adószám szerepel.

Fentiek szerepeltetése az ÁFA-bevallásban, ill. a 10A60 számú – Összesítő nyilatkozat – nyomtatványokon:

ÁFA-bevallás (1065):

Fizetendő adó:

A bevallás 12-15. sorában kell szerepeltetni ezen beszerzéseket a megfelelő kulcsú sorban.

(Lásd: a 1065 nyomtatványkitöltő 12-15. sorokhoz fűzött magyarázatot!)

Levonható adó:

Bevallás 65. sora.

Példánkban:

a harmadik országból importált, de más uniós országban vámkezelt és szabadforgalomba helyezett áru értéke: 400.000 Ft. Ezen összeg szerepel az Importáló Kft. 2010. május havi ÁFA bevallásában, valamint az ugyanezen időszakról beadandó 10A60 sz. összesítő nyilatkozatában is. 10A60 sz. nyomtatvány (Közösségi beszerzések és értékesítésk részletezése) Abban az esetben, ha harmadik országból másik tagállamba importál az adóalany, és az import helye tagállam szabályai alapján ott azért nem köteles adóalanyként bejelentkezni és az import után az adót megfizetni, mert belföldön közösségi termékbeszerzés címén keletkezik adófizetési kötelezettsége a beszerzett termékre vonatkozóan, a 10A60-02 lapon az (a) oszlopban az import illetve a vagyonáthelyezés helye szerinti tagállam országkódját kell feltüntetni, a (b) oszlopba „1” kell írni. A (c) oszlopban ilyenkor is az áfa n.lkül számított ellenértéket kell feltüntetni.