Cargo-Log Center je situovaný na strategicky výhodnom mieste, popri slovensko-maďarskej štátnej hranici, v slovenskom meste Komárno. V jeho bezprostrednej blízkosti vedie dôležitá medzinárodná hlavná cesta (E575) ako aj diaľnica (M1), a takisto v jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú aj riečne nákladné prístavy (v mestách Komárno, Gönyü a Bratislava), ako aj letiská (Viedeň, Budapest, Bratislava), ktoré sú dôležité aj z hľadiska nákladnej dopravy.

História spoločnosti:

2004 – Začiatok výkonu činností v oblasti vybavovania colných formalít

2006 – Vybavovanie colných formalít s daňovým zastupovaním

2007 – Špecializovanie sa hlavne na import z Číny (textilný tovar / obuv). Naša spoločnosť patrí medzi najväčšie firmy Európskej únie v oblasti vybavovania colných formalít, a disponujeme viacými medzinárodnými zákazníkmi

2009 – Založenie verejného colného skladu „Cargo-Log.-Center“ (Verejný colný sklad typu „A“, s možnosťou prechodnej úschovy tovarov), 1500m2 krytej skladovej plochy s možnosťou vyhrievania.

2010 – Začiatok priebežnej spolupráce s najväčšími spoločnosťami v oblasti vzdušnej nákladnej prepravy – Lufthansa Cargo, China Airlines, Korean Air, Scandinavian Airlines – objem prijatého tovaru prekračuje 7000 ton ročne.

2012 – Rozšírenie verejného colného skladu „Cargo-Log.-Center“ – vytvorenie ďalšieho krytého skladového priestoru o ploche 600m2, s možnosťou vyhrievania, vytvorenie vonkajšieho parkoviska vedľa budovy, s plochou 3000m2.

2014 – Povolenie „AEO“ – Povolenie schváleného hospodárskeho subjektu – zjednodušené vybavovanie colných formalít.

2017– Popri nadnárodných spoločností realizujeme úlohy v oblasti skladovania a logistiky pre viac, než desať lokálnych firiem a firiem z blízkeho okolia.

Colné služby

Ponúkame nasledovné služby:

  • Komplexné služby colnej deklarácie  pri exporte-importe
  • Vystavovanie colných dokumentov záruku na tovar.

Colný dlh a poistenie tovaru

Pokiaľ si to colný zákon v danom prípade vyžaduje, naša firma zabezpečí poistenie tovaru, ako aj:

  • Zastupovanie klienta registrovaného pre DPH v inej členskej krajine EÚ „Daňový zástupca“
  • Ručenie colného dlhu
  • Dočasné uskladnenie alebo skladovanie na dlhší čas
  • Dočasný dovoz.

Skladovanie

Skladovanie sa uskutočňuje v  murovanom sklade s betónovou skladovacou plochou. Sklad je chránený najmodernejšou zabezpečovacou technikou a kamerovým systémom. Skladový pohyb sa eviduje v systéme SAP prispôsobenom špeciálne pre tento účel (uskladnený tovar sa označuje etiketami s čiarovým kódom, všetky potrebné údaje sú evidované v systéme, …)

Pohyb tovaru v sklade je zabezpečený vysokozdvižnými vozíkmi (OM a MITSUBISHI) a ďalšou skladovou technikou (váhy paliet zn. METTLER TOLEDO, fóliové ovinovače paliet zn. COMARME, možnosť vykladania leteckých paliet z kamiónov pomocnými paletami vybavenými rolňami špeciálne určenými na tento účel, atď), ktorá zabezpečí všetky požiadavky našich zákazníkov. Doplnkové služby: nakládka / vykládka kamiónov, pohyb tovaru v sklade, delenie a združovanie tovaru.